Likidite; ürünlerin nakde çevrilebilme kolaylığını ifade eder. Kripto finans ile birlikte ekonomi terminolojisinde daha fazla kullanılan likidite kavramı ile finansal ürünlerin, gayrimenkul veya menkul kıymetlerin ne kadar kolay nakde dönüştürülebileceği anlaşılır.

Likit kavramı ise, değerinden çok büyük eksilme olmaksızın nakde çevrilebilir menkul kıymeti ifade eder. Buradan hareketle, arzu edildiği takdirde anında nakde dönüştürülebilen ve bu dönüşüm nedeniyle talep eksikliği yaşamayan, alıcı bulmakta zorlanmayan finansal ürünler, likit ürünler olarak kategorize edilir.

Nakde, yani paraya çevrilebilen bilumum aktif likiditedir ve aktifin kaynağı, tüzel veya özel kişiye ait olması, finansal ürünün likit özelliği üzerinde etkili değildir. Söz gelimi; özel kişilere ait olan taşınmazlar veya araba gibi değerler veya şirketlere ait hisse senetleri, likit ürün statüsünde değerlendirilir. Ancak, tüzel kişilikleri haiz şirketlerde farklı bir biçimde likidite hesabı yapılır.

Tüzel kişiliği haiz bir şirketin toplam borcunu karşıladıktan sonra geriye kalan nakit, söz konusu şirkete ait likiditeyi işaret eder. Bunun yanı sıra, satışa çıkarılacak kaynakların nakde dönüştürülebilmesi ne kadar pratik ve kolay ise, kaynağın o denli likit olduğu kabul edilir.
Kripto paraların tamamı likit varlıklardır. Zira kripto paralar, düşük fiyat düzeyinde bulunduklarında yatırımcılara tekrar yatırımda bulunabilmek amacıyla çeşitli araçlar sunar ve dijital finans aracıları üzerinden pratik bir biçimde alınıp satılabilirler.

Kripto Paraların Likiditesi Ne Anlama Gelir?

Likidite Nedir

Yatırımın birçok amacı bulunur. Ancak, yatırım yoluyla kara geçmek ve istikrarlı kazanç sağlamak yatırımcıların büyük çoğunluğu için müşterek amaçtır. Kripto paralar, günümüz yatırım araçları arasında en yoğun talep gören ve rağbeti üzerine çeken varlıklardır.

Kripto para yatırımcıları, geleneksel yatırım araçlarında olduğu gibi uzun süre beklemeden veya fiyat düşürmeye gerek kalmadan al – sat yapabilmektedir. Fakat kripto para alımı ve satımı için uzun süre beklememek veya fiyat düşürmeden al – sat yapabilmek için işlem yapılan piyasanın likit olması önemlidir.

Likit olmayan kripto para piyasalarında hızlı ve değer kaybetmeden işlem yapmak oldukça güçtür. Buradan hareketle likit kripto para piyasası, yüksek ticaret faaliyetine sahip olan ve alış satış fiyatları arasında büyük farklar bulunmayan piyasa olarak tanımlanabilir.

Likit Piyasa Nasıl Anlaşılır?

Likit piyasa, üç temel özelliği ile öne çıkar. Bir piyasanın likit olup olmadığını anlamak için değerlendirilmesi gereken üç faktör şu şekilde ifade edilebilir;

  • Emir defteri derinliği,
  • Marj (alış fiyatı ve satış fiyatı arasındaki fark),
  • 24 saatlik ticaret hacmi.

Doğru yatırım uzun vadede başarı getirir. Yapılan yatırımın doğru olup olmadığını etkileyen pek çok parametre mevcuttur. Ancak bu parametrelerden en önemlisi, yatırım yapılan piyasanın likit olup olmadığıdır. Likidite, yatırım amacıyla girilecek piyasanın doğru piyasa olup olmadığı konusunda en etkili veridir.