Para transferi şirketi kurmak; şirketin online altyapısı için yazılım, hukuki gereksinimleri için hukuk, finans özellikleri içinse finans bilgisi gerektirir. Bu itibarla, para transfer şirketi kurmak düşüncesi içerisinde olan bireylerin profesyonel yardım alması oldukça önemlidir. Sürecin hem hukuken hem finans hem de yazılım açısından doğru bir şekilde yürütülmesi için profesyonel yardım almak, hatalı veya ihmali işlemler nedeniyle hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına en doğru yaklaşım olacaktır.

Para transfer şirketi, yani ödeme kuruluşu; ödeme hizmet sağlamak ve gerçekleştirmek üzere 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilen tüzel kişidir. Ödeme kuruluşu, gerekli hukuki izni haiz olduktan sonra yurt içi ve yurt dışı para transferi, mobil ödeme, fatura ödeme gibi işlemleri yapabilir. Ancak, gerekli hukuki iznin alınabilmesi için altyapı ve diğer gereksinimler açısından eksiksiz olmak; bu itibarla, profesyonel yardım almak önemlidir.

Para transfer şirketi; elektronik ortamda yapılan ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi sürecinde sağladığı altyapı aracılığıyla ödeme hizmeti sağlayan ve tüzel kişiliği haiz olan şirkettir. Elektronik para kuruluşu olarak da bilinen para transfer şirketleri; sanal POS, ön ödemeli kart, para transferi, fatura ödemesi vs. finansal faaliyetlerin yapılabilmesine imkan sunmaktadır. Bankalar gibi şeffaf bir yapıya sahip olan para transfer şirketleri, daima denetim altında faaliyet gösterir.

Para Transfer Şirketi Nasıl Kurulur?

Para transfer şirketi yani ödeme kuruluşları 6493 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kurulur. İşbu kanun ve bu kanunun uygulanmasına yönelik çıkarılan yönetmelik, tebliğ vs. düzenlemelerle ödeme kuruluşlarının nasıl kurulacağı, faaliyet iznini haiz olmak için ne yapması gerektiği ve nasıl işletileceği soruları yanıtlanmıştır. Ancak, hukuk bilgisinden yoksun kişilerin söz konusu düzenlemeleri sağlıklı bir biçimde yorumlayarak doğru hareket etmesi oldukça güçtür.

Bu itibarla, para transfer şirketi kurmak düşüncesindeki bireylerin profesyonel yardım alması, hatalı veya ihmali işlemleri önleyeceğinden dolayı hak ve menfaat kaybı yaşanmasına mani olacaktır. Öte yandan, para transfer şirketi kurmanın, en nihayetinde bir şirket olması dolayısıyla karmaşık bir sürece sahip olmayacağı düşünülebilir. Ancak, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre anonim şirketi statüsünde kurulması gereken ödeme kuruluşlarının kurulma süreci, tahmin edilenden daha kompleks ve girift bir prosedüre sahiptir.

Para transfer şirketi kurmak için evvela şirkete ait yönetim kurulu ve organizasyon şemasının mevcut olması gerekir. Buna bağlı olarak, risk, iç kontrol, muhasebe ve bilgi işlem gibi şirket fonksiyonlarının yer alacağı şemaya uygun olarak işe alım prosedürünün de belirlenmesi gerekir. Şirket hakkında faaliyet izni alınıncaya değin, ifade ettiğimiz organizasyon şemasının sürdürülmesi önemlidir. Organizasyon şemasının sürdürülebilirliğinin maliyetinin de etraflıca değerlendirilmesi ve hesap edilmesi mühimdir.

Para transfer şirketi kurmak noktasında danışmanlık veren firmamız, bu kapsamda başarıyla tamamladığı sayısız projeden edindiği deneyimle, para transfer şirketi kurma sürecinin maliyetini minimal düzeyde tutmakta, hatalı veya ihmali işlemler nedeniyle yaşanan maddi kayıpların önüne geçmekte ve sürecin sağlıklı bir şekilde seyretmesi adına özverili bir çalışma sunmaktadır.

Para transfer şirketi kuruluşunun müracaat edeceği faaliyet türüne göre değişmekle birlikte, ödenmiş bir sermayeye sahip olması gerekir. Sermaye, yürürlükteki kanuna göre 1.000.000 TL ile 5.000.000 TL arasında farklılık göstermektedir. Kanunda yapılan düzenlemelere göre sermaye tutarının değişebileceğini, bu nedenle güncel mevzuatın kontrol edilmesi gerektiğini ifade etmemiz gerekir.

Para transferi şirketi kurma sürecinin en kritik aşaması, şirket için kullanılacak yazılım yani bilişim sistemidir. Zira, ödeme kuruluşları yapısı gereği bankalardan farklıdır; fiziksel şubeleri bulunmaz ve faaliyetlerin neredeyse tamamı bilişim sistemi üzerinden icra edilir. Bilişim sisteminin yani yazılım altyapısının sorunsuz bir hizmet sunabilmesi için profesyonel personeli haiz bir firma tarafından yapılması gerekir. Aksi takdirde, sistemde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle telafisi güç sorunlar yaşanması muhtemeldir.

Para transfer şirketine ait bilişim sisteminin sektörün tüm teknik standartlarına sahip olması önemlidir. Bu bakımdan, bilişim sisteminin etraflıca değerlendirilmesi ve detaylı test sürecinden geçirilerek var olan güvenlik zafiyetleri ve fonksiyonel hataları belirlenerek giderilmelidir. Aksi halde, sistemde yaşanacak sorunlar dolayısıyla meydana gelecek maddi kaybın oldukça fazla olacağı aşikardır. Bu bakımdan, sistemin optimize edilerek kullanıma sunulması son derece kritiktir.

Para transfer şirketi kurma sürecine dair ifade ettiğimiz adımları tamamladıktan sonra, şirkete dair faaliyet izni alınması aşamasına geçilir. Ödeme kuruluşu adına faaliyet izni almak için yetkili mercie müracaat edilir. Başvuru için gerekli evrakın, bağımsız denetim raporlarının, yönetim şemasının, ortaklık şeması ve başvuru formlarının sunulması gerekir. Kurul, başvuru sahibinin başvurusunu değerlendirmeye alarak faaliyet izni verebilir, ret kararı verebilir veya birtakım değişiklikler yapılarak tekrar başvurulmasını talep edebilir.

Faaliyet izni almak için yapılan başvuruya kurul tarafından olumlu karar verilmesi halinde, kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlanır. Faaliyet izni için yapılan kurul başvurusundan olumlu karar elde edilebilmesi için başvuru öncesinde tüm hazırlıkların eksiksiz yapılmış olması önemlidir. Çeşitli eksiklikler, hatalı veya ihmali işlemler, kurul kararının ret yönde tezahür etmesine sebep olabilir. Bu bakımdan, sürecin profesyonel bir yardım almak suretiyle sağlıklı ve kusursuz bir biçimde takip edilmesi, en doğru yaklaşım olacaktır. Aksi takdirde, maddi yönden ve zaman açısından kayıp yaşanması muhtemeldir.