Dijital dünyada kripto para borsası sahibi olmak isteyen bir girişimciyseniz veya kripto para borsalarında yatırım yapan finansal bir tüketiciyseniz, kripto para borsalarına ilişkin yasal düzenlemelerden, hak ve yükümlülüklerinizden haberdar olmanız, gelecekte telafisi güç hukuki ve maddi kayıplar yaşamamanız adına faydalı olacaktır. Blockchain Yazılımları bu konuda sizlerin önünü açacaktır.
Kripto para borsası; dijital değerlerin belirli bir komisyon karşılığında alınıp satıldığı ve bu sanal değerlerin üye hesabında saklandığı borsadır. Kripto para borsası, ticaret şirketi adı altında hizmet verirse, kripto borsalarının kendisi; ticaret şirketi kurmaksızın hizmet verirse, borsa sahibi ve işletenler tacir sıfatını kazanır. Bu durumda, borsa üyeleri ise tüketici sıfatını haizdir.

Türk Hukuk Sisteminde yürürlükteki mevzuat, kripto paralara ve kripto para borsalarına dair özel düzenlemeler ihtiva etmez. Bu itibarla, kripto para borsası kurmak için SPK, BDDK veya Merkez Bankası mevzuatı gereğince izin alma şartı yoktur. Dolayısıyla, kripto para borsaları, faaliyette bulunmak ve hizmetlerini icra etmek için herhangi bir kurum veya kuruluşun özel iznini almak durumunda değildir.

Dijital dünyada yatırım yapmak isteyen girişimciler, kripto para borsası kurma düşüncesindeyse; vergisel yükümlülükler, şirket kurulumu için kanuni düzenlemeler ve prosedürler, muhasebe, üyeler ile akdedilecek sözleşmeler gibi hususlarda hatalı veya ihmali bir işlemde bulunmamak adına uzman yardımına başvurmalı, profesyonel destek almalıdır.

Kripto Para Borsalarının Müşterilerine Karşı Sorumluluğu

Kripto para borsaları; kripto para alımı ve satımı işlemine izin veren dijital platform temin etmek ve kripto paraların üye hesabında saklanmasını sağlamak şeklinde iki temel sorumluluğa sahiptir. Kripto para borsası, yerine getirmekle yükümlü olduğu bu hizmetlere karşılık, yalnızca komisyon bedeli alır. Komisyon, daha önceden belirlenmiş bir oranla peşin alınır.

Kripto para borsası, üyelerine ait kripto paraları, müşterilerinin adına kayıtlı hesaplarda saklamak ve alım, satım, çekim, transfer işlemlerinde kullanılmak üzere hazır bulundurmakla yükümlüdür. Borsada kaynaklanan sorunlar nedeniyle kripto para silinir, kaybolur yahut kullanılamayacak hale gelirse, kripto para borsalarının tazmin yükümlülüğü doğar ve zararı gidermesi beklenir.

Kripto para borsası kurmak isteyen girişimciler ve kripto para üreticileri, proje sürecinde sermaye toplamak veya projenin ardından ICO adlı piyasaya açılarak kazanç sağlamak istiyorsa, SPK’nın ilgili tebliği gereği izin almak mecburiyetindedir. Özetle, kripto para borsası kurmak ve dijital finans girişimcisi olmak istiyorsanız, gelecekte yaşanması muhtemel sorunların hiç yaşanmaması ve telafisi güç hukuki ve maddi kayıpların engellenmesi adına profesyonel yardım almanız, en doğru ve isabetli yaklaşım olacaktır.

Firmamız, bünyesinde hizmet veren yetkin ve uzman yazılımcıları, kripto para borsasına ilişkin rehberlik hizmeti veren danışmanları ve teknik personeli ile alışılagelmişin ötesinde hizmet sunmakta, koşulsuz memnuniyet ilkesi gereği olabildiğince nitelikli projeler ile çözüm ortaklarının beklentilerine eksiksiz yanıt vermektedir.

Kripto Para Borsa Yazılımı hakkında bilgi alarak başlayabilirsiniz.